Sundhedskartellet har i dag afgivet høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på en række lovforslag som følger:
Forslag til lov om revision af den kommunale inddeling
Forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen
Forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder
Forslag til sundhedsloven
 
Du kan læse Sundhedskartellets høringssvar her.