Sundhedskartellet har den 20. september 2006 afgivet høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
 
Læs mere her