Sundhedskartellet mødtes den 24. januar 2008 med arbejdsgiverne fra KL.

Under forudsætning af, at der opnås enighed om at samlet forlig, er der opnået enighed om et delforlig, som blandt andet omfatter:
TR’s vilkår, 6. ferieuge, tjenestemænd og sikkerhedsrepræsentanter

TR-vilkår
Fremover skal der aftales tillæg til alle TR begrundet i deres arbejdsfunktioner og opgaver. Det er en forudsætning for tillægget, at ”den enkelte tillidsrepræsentant efter en konkret vurdering varetager” opgaver til gavn for arbejdspladsen. Der var en fælles politisk forståelse mellem Sundhedskartellet og KL af, at det er vanskeligt at forestille sig, at tillidsrepræsentanter alene er det af navn og ikke af gavn. Det er Sundhedskartellets forventning, at alle TR vil være berettiget til tillæg.

Opsigelsesvarslet for TR blevet forlænget, så det nu er det individuelle opsigelsesvarsel tillagt tre måneder.

Herudover er aftalt en ret til valg af fællestillidsrepræsentant på det lokale niveau.

6. ferieuge
Friheden til at vælge mellem at holde 6. ferieuge eller at få den udbetalt er bevaret. Medarbejderen, der ønsker 6. ferieuge udbetalt, skal give sin arbejdsgiver besked om det inden den 1. oktober i ferieåret eller en evt. senere dato fastsat af kommunen.

Tjenestemænd
KL henstiller til kommunerne, at tjenestemænd, der rejser et konkret ønske om en beregning/oversigt over sin tjenestemandspension, tilsendes relevante pensionsberegninger. Parterne vil i overenskomstperioden udarbejde en fælles vejledning.

Sikkerhedsrepræsentanter
Sikkerhedsrepræsentanter har fået adgang til TR-kurser finansieret af AKUT-fonden. Der er ikke pligt til at finansiere sikkerhedsrepræsentantens deltagelse i sådanne kurser, men det er en mulighed for den enkelte organisation.

Læs alle detaljerne i delforliget (protokollat)
Læs plancher om forliget