KL og Forhandlingsfællesskabet er blevet enige om en indsats, der skal sikre, at langt flere kommunale medarbejdere skal have mulighed for at arbejde på fuld tid. Det langsigtede mål er et kommunalt arbejdsmarked med fuldtid som det normale udgangspunkt, men stadigvæk med mulighed for deltid.

Mangel på arbejdskraft er en alvorlig udfordring på velfærdsområderne. Samtidig arbejder omkring 40 procent af medarbejderne i den kommunale sektor i dag på deltid. Hos nogle grupper er andelen endnu større. Det gælder for eksempel i ældre- og sundhedssektoren, hvor næsten 80 procent er ansat i en deltidsstilling.

Det har nu fået KL og Forhandlingsfællesskabet til at gå sammen om en indsats i tæt samarbejde med 10-15 nøglekommuner. Sammen skal de udvikle og afprøve handleplaner og redskaber, som senere kan bredes ud til de øvrige kommuner.

Med indsatsen ønsker KL og Forhandlingsfællesskabet at udfordre de mange deltidsansættelser i kommunerne med respekt for, at en så stor forandring kræver tid. Skal langt flere ansættes på fuldtid, handler det om at udvikle og tilpasse de kommunale arbejdspladser, så fuldtidsansættelse både bliver attraktivt for den enkelte medarbejder, gavner arbejdsmiljøet og samtidigt er muligt i forhold til driften. Blandt andet skal der fortsat tages hensyn til sammenhængen mellem arbejds- og privatliv og til forskellige livsfaser hos de enkelte medarbejdere.

Netop denne del af indsatsen er vigtig at fremhæve over for medarbejderne, mener Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet:

”Fuldtid er ikke noget, der skal presses ned over hovedet på nogen. Det skal ske ved, at de, der gerne vil op i tid, får mulighed for det, og ved at flere får lyst til det, fordi det bliver muligt. Når vi bakker op om målsætningen om, at flere kommer op i tid, er det blandt andet for at styrke professionerne og for at fremme ligestillingen,” siger hun.

Flere på fuld tid vil være gavnligt for ligestillingen mellem kønnene, fordi deltidsansættelser har store privatøkonomiske konsekvenser for den enkelte medarbejder – både i forhold til lavere livstidsindkomst og pension. Det rammer mange kvinder.

Projektet sættes i gang hen over foråret, hvor muligheden for at deltage som nøglekommune også vil blive meldt ud. Læs målsætningen hér.

Forhandlingsfællesskabet har 51 medlemsorganisationer, herunder Sundhedskartellets organisationer, og repræsenterer 565.000 ansatte i de 98 kommuner og fem regioner.