En lang række organisationer, som repræsenterer kvindedominerede fag på det offentlige arbejdsmarked, er gået sammen i et opråb til Folketinget, og kræver en politisk indsats for at skabe ligeløn for arbejde af samme værdi. Der er i dag stor forskel på lønningerne i fag, der beskæftiger mange kvinder i den offentlige sektor og fag, hvor der er mange mænd, selvom uddannelsesniveauet er det samme.

 ”Ligeløn er stadig ikke realiteten i Danmark. Det må vi erkende, selvom vi taler år 2017. Så nu forsøger vi at råbe folketingspolitikerne op. Det her problem er blevet ignoreret i årevis, og det kræver politisk vilje, hvis vi for alvor skal komme det til livs. Skævhederne er for store til, at vi kan overlade det til overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne – vi er nødt til at træffe en politisk beslutning om at rette op på uligelønnen og finde nogle særskilte midler.”

 Ordene kommer fra Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet i forbindelse med den appel, der i går aftes landede i alle 179 folketingspolitikeres indbakke. En appel som Sundhedskartellet sammen med BUPL, FOA og SL har sendt afsted for at få dem til politisk at prioritere ligeløn, fordi de kvindedominerede fag stadig er bagud på lønnen sammenlignet med fag, hvor der især arbejder mænd.

Uddannelse betaler sig bedst for mænd

Når sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter går på arbejde får de i gennemsnit langt mindre i løn end de fag, hvor uddannelseslængden er den samme, men hvor der er en overvægt af mænd ansat. Kvinder med mellemlange videregående uddannelser, som sygeplejersker og pædagoger, tjener 27 procent mindre end mændene med samme uddannelsesniveau, viser undersøgelse foretaget af Cevea. Uddannelse betaler sig altså langt bedre for mænd end for kvinder. Og her er politisk initiativ fra folketingets politikere ekstremt vigtigt, understreger organisationerne.

 ”Der skal et politisk initiativ til, helt centralt fra Christiansborg, for at de sundheds- og omsorgsansatte kan få den løn, de fortjener. Vi vil kæmpe for højere løn til overenskomstforhandlingerne, for at få lønnen op på niveau, men den pulje vi kan forhandle om er simpelthen ikke stor nok til, at vi kan løfte lønnen, så meget som vi vil,” siger Grete Christensen.

 I appellen opfordrer Sundhedskartellet, sammen med BUPL, SL og FOA til, at politikerne skal øremærke en pulje penge til fordeling mellem de grupper i den offentlige sektor, hvor der primært arbejder kvinder, og hvor der er et lønefterslæb til mandegrupper med samme uddannelsesniveau. Politikerne har ikke levet op til deres ansvar og sikret, at der på arbejdsmarkedet er lige løn for arbejde af samme værdi, mener organisationerne.