Mange efterlyser forandringer og fornyelse i sundhedsvæsenet. SUS-samarbejdet, som Sundhedskartellet deltager i, er et langt stykke hen ad vejen svaret, viser en ny rapport. Evalueringsrapporten ”Snublesten og løftestænger i udviklingsprojekter på sygehuse – erfaringer fra SUS II-projektet” viser, at tværfaglighed og etablering af tværfaglige teams er en god anledning til at bryde med monofagligheden og tage udgangspunkt i patienterne. Og der er store gevinster at hente både for patienter, sygehuse og ansatte. Læs evalueringsrapporten og få del i de tværfaglige erfaringer på www.susweb.dk Kvalitetsudvikling Etablering af tværfaglige teams betyder fx, at patienterne møder færre og mere kompetent personale, at indlæggelsestiden reduceres, og færre operationer aflyses. Sygehusene har gavn af teamene i form af bedre udnyttelse af den lægefaglige kapacitet, større videndeling – også på tværs – og en anderledes opgavefordeling. Samtidig oplever medarbejderne i de tværfaglige teams større arbejdsglæde og en øget grad af kompetenceudvikling. Eller sagt med et enkelt ord: Kvalitetsudvikling. SUS er et samarbejdsprojekt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på sygehusområdet – Amtsrådsforeningen, Det Kommunale Kartel – Sygehusbranchen, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger. Parterne har senest været involveret i konkrete tværfaglige projekter på Silkeborg Centralsygehus, på Esbjerg Centralsygehus, på Grenå Sygehus, på Nykøbing Falster Centralsygehus og på Gentofte Amtssygehus. Fremtiden Fokus i fremtidens SUS-samarbejde bliver at styrke dialogen og erfaringsudveksling/netværksdannelse mellem sygehuse, medarbejdere, organisationer og andre centrale aktører på sygehusområdet, samt være med til at identificere fremtidige indsatsområder.