Sundhedskartellet, KTO, CFU, Danske Regioner, KL og Personalestyrelsen har udviklet et fælles elektronisk værktøj, ”Trivselmeter”, til at måle og benchmarke trivsel på arbejdspladserne ””

I forlængelse af trepartsaftalen fra 2007 har SHK i et samarbejde med KTO, CFU, KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen udviklet et elektronisk værktøj, kaldet ”Trivselmeter”, til måling og benchmarking af trivsel.

 
Værktøjet kan understøtte de trivselsmålinger, som Sundhedskartellet og de øvrige parter ved OK 08 aftalte gennemført hvert tredje år i kommuner, regioner og på statslige arbejdspladser, jævnfør ”Aftale om trivsel og sundhed”.

Med værktøjet, der er frit tilgængeligt for alle offentlige arbejdspladser, kan man gennemføre en trivselsmåling via en spørgeskemaundersøgelse, udskrive rapporter og udarbejde handlingsplaner.

Materialepakke om værktøjet

Siden årsskiftet 2009/2010 har det været muligt at foretage trivselsmålinger med værktøjet. Parterne har udarbejdet en samlet materialepakke om værktøjet, som nu ligger på parternes hjemmesider, og som også vil være tilgængelig på personaleweb samt her på Sundhedskartellets hjemmeside.

Materialepakken indeholder følgende elementer, som kan downloades her:

Særlig uddannelsesdag eller moduler til MED/SU
I regi af Parternes Uddannelses Fællesskab (PUF) er der udviklet en særlig uddannelsesdag om aftalen om trivsel og herunder trivselsmålinger. Det er også muligt at få PUF til at gennemføre et specielt skræddersyet modul om trivselsmålinger til MED/SU, ligesom der i nær fremtid vil blive udviklet et uddannelsesmodul om hvordan MED kan arbejde med at styrke den sociale kapital på arbejdspladserne. Se nærmere på PUF.dk.
 
Materialer om social kapital
Branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet forskellige materialer om social kapital. Se nærmere herom på Arbejdsmiljøweb.
 
Dialogværktøjer
Videncenter for Arbejdsmiljø har også udarbejdet dialogværktøjer til opfølgning på trivselsmålinger. De kan hentes på trivsel.arbejdsmiljoviden.dk
 
Kontakt
Spørgsmål i forbindelse med denne nyhed og brugen af værktøjet kan rettes til konsulent Hans Jessen i Sundhedskartellets sekretariat.