Bent Hansen, formand for Danske Regioner, har via mail inviteret Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, til nye forhandlinger.
Læs hendes svar her.
Kære Bent,

Tak for invitationen. Jeg er enig med dig i, at vi befinder os i en alvorlig situation for sundhedsvæsenet og at det vil være optimalt, hvis vi kan finde en fælles løsning. For mig at se, er det helt afgørende, at vi med udgangspunkt i behovet for at skabe bedre vilkår for at rekruttere og fastholde sundhedsprofessionelle medarbejdere får gjort noget ved det lønefterslæb, som jeg må konstatere eksisterer for sundhedskartellets medlemsgrupper på det offentlige område.

Jeg er altid indstillet på at deltage i en forhandling og dermed for at afsøge mulighederne for at finde fælles løsninger. For at afstemme forventningerne skal jeg gøre opmærksom på, at Sundhedskartellet ikke vil være indstillet på en 0-løsing i forhold til vores sidste forsøg. Det er ikke tilstrækkeligt at flytte rundt på elementerne i de delforlig vi allerede har indgået, der skal penge på bordet, som giver min medlemmer større varige lønstigninger.

Jeg imødeser din tilbagemelding om det nærmere mødetidspunkt mandag eftermiddag.


Med venlig hilsen


Connie Kruckow