Sundhedskartellets formand Connie Kruckow ønsker både FOA og KL tillykke med forhandlingsresultatet og konstaterer, at der findes penge i de offentlige kasser til at tage et første skridt i retning af ligeløn.

Sundhedskartellets formand Connie Kruckow konstaterer, at den nye aftale mellem KL og FOA sender et signal om, at det kan betale sig at strejke.

”KL har lagt flere penge på bordet, end de hidtil har været villige til. Det viser, at der findes penge i de offentlige kasser til at tage et første skridt i retning af ligeløn. Nu er det vigtigt, at Sundhedskartellets arbejdsgivermodpart – Danske Regioner – også kommer på banen med flere penge. Strejken har allerede haft alvorlige konsekvenser, bl.a. for de mere end 116.000 patienter, der har fået aflyst en operation, ambulant besøg eller planlagt indlæggelse,” siger Connie Kruckow.

Tal fra Danmarks Statistik dokumenterer, at det er Sundhedskartellets grupper, der har det største lønefterslæb. Mens en person med en mellemlang videregående uddannelse halter ca. 27 procent efter privatansatte på samme uddannelsesniveau, halter kortuddannede offentligt ansatte ca. 18 procent efter de privatansatte.

Connie Kruckow siger, at Sundhedskartellets strejke ikke kun handler om den enkeltes løn, men også om fremtidens offentlige sundhedsvæsen:

”Hvis vi skal have et offentligt sundhedsvæsen i fremtiden, er det nødvendigt, at lønnen er så god, at det er muligt at rekruttere og fastholde de sundhedsprofessionelle. Lønnen er bestemt ikke god nok i dag. Ellers ville der ikke mangle 2.400 sygeplejersker,” siger Connie Kruckow, der påpeger, at ledigheden for bioanalytikere og jordemødre er nede på 0,3 procent, mens den for radiografer er helt nede på 0,1 procent.

Connie Kruckow fastslår, at Sundhedskartellet også har et andet krav: En Ligelønskommission, der kan lægge sporene til en egentlig ligelønsreform.

”Jeg synes, det er positivt, at både Danske Regioner og KL har givet udtryk for, at der skal nedsættes en kommission. Sundhedskartellet og flere andre fagforeninger på det offentlige arbejdsmarked ønsker en Ligelønskommission, og det samme gør en række fagforeninger på det private arbejdsmarked. Nu bør Folketinget droppe berøringsangsten og nedsætte Ligelønskommissionen,” siger Sundhedskartellets formand Connie Kruckow.