Arbejdstidsaftalen indgået mellem Sundhedskartellet og Amtsrådsforeningen er nu underskrevet. Den trådte i kraft 1. april 2005.
 
Med virkning fra 1. april 2005 har der været mulighed for lokalt at aftale en mindre værdi end 7,4 time for en rådighedsvagt, der ikke ligger i tilknytning til en normaltjeneste.
 
Pr. 1. april 2006 er aftalt, at weekendtillægget rykkes to timer frem, således at det ydes fra lørdag morgen kl. 06.00 til søndag kl. 24.00. Tillægget udgør 40 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering.
 
Der er sket følgende redaktionelle ændringer i arbejdstidsaftalen:
  • Tydeliggørelse af søgnehelligdagsbestemmelserne. Det fremgår af § 4 i aftalen.
  • Tydeliggørelse af bestemmelsen om inddragelse af fridøgn. Det fremgår af § 15 i aftalen.
  • Tydeliggørelse af, at honoreringen for manuel ventilation og pleje af patienter under nedkøling eller varmebestråling ydes pr. påbegyndt ½ time. For så vidt angår nedkøling og varmebestråling kræves fortsat at personalet har opholdt sig i rummet mindst 1 time, før der udløses tillæg.
  • Bestemmelsen om manuel ventilation og udrykning er flyttet fra overenskomsten (§ 32) til arbejdstidsaftalens § 25.

Sundhedskartellet har udgivet en kommenteret arbejdstidsaftale, som kan ses her