Sundhedskartellet har underskrevet aftale med KL om fravær af familiemæssige årsager.

Klik her for at se aftalen.

Ved OK 08 blev der aftalt en forbedring af retten til lønnet barselsorlov samt adoptionsorlov. Desuden blev der aftalt en øremærkning af barselsorloven efter barnets uge 14, med 6 uger til faren, 6 uger til moren samt 6 uger, som forældrene kunne dele imellem sig.

De aftalte ændringer har virkning for fødsler efter den 1. april 2008. Fødsler før den 1. april 2008 vil være omfattet af de hidtidige regler. Disse er derfor medtaget som et bilag til aftalen.

På grund af mange henvendelser vedr. de aftalte ændringer i barselsaftalen har Sundhedskartellet tidligere offentliggjort et teknisk udkast til aftaleteksten samt en vejledning til 6-6-6-modellen, som KL har udarbejdet.

Nu foreligger der en endelig underskrevet aftale på KL´s område. Der vil blive indgået en indholdsmæssigt identisk aftale med Regionernes Lønnings og Takstnævn, som omfatter de ansatte i regionerne.

Aftalen indeholder desuden en teknisk ajourføring i forhold til ændringerne af den nye barselslov samt indskrivning af protokollat om overførsel af omsorgsdage. Der vil senere blive udarbejdet en kommenteret aftale, der indeholder Sundhedskartellets bemærkninger til de enkelte bestemmelser i aftalen.

Klik her for at se KL´s vejledning til 6-6-6-modellen.