Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2008 blev der bl.a. indgået forlig om kompetenceudvikling. Aftalen har virkning fra 1. april 2008.

Som noget nyt er der, med midler fra trepartsaftalen i 2007, aftalt at styrke kompetenceudviklingen i regionerne. I overenskomstperioden er der afsat 43,3 mio. kr. til FTF’s område. I hver region skal der etableres et beslutnings-forum, hvor Sundhedskartellet sammen med FTF-K og arbejdsgiverne uddeler midler til efter- og videreuddannelse. Det er beslutningsforaet, der afklarer proceduren for ansøgningerne.

Kompetenceudviklingsaftalen giver endvidere ret til en årlig medarbejderudvik-lingssamtale (MUS). Som udgangspunkt er MUS-samtalen individuel, men kan efter lokal aftale holdes om gruppe og teamsamtaler.

Se evt. aftalen og vejledning