Status for beregning af ATP timer og skattebonus

 

Sundhedskartellet har gennem de sidste 3 måneder været i dialog med ATP i forhold til konflikten 2008 og den skattebonus, som medlemmer født i årene 1946, 1947, 1948 og 1949 har adgang til.

ATP har besluttet, at ingen kan blive ”ramt” på mere end 2 måneder, selv om konflikten berørte 3 måneder. Dette betyder, at ingen vil være direkte truet af ikke at leve op til beskæftigelseskravet og dermed som en konsekvens af strejken ikke have adgang til den lovede skattebonus.

Alle sager er blevet individuelt gennemgået og konkret vurderet i Sundhedskartellet. Der vil i den kommende uge blive udsendt brev fra ATP til alle de berørte, som får ændret deres beskæftigelsesgrad, med en ny opgørelse for året 2008.

Følgende grupper har ikke adgang til den lovede skattebonus:

  • Ansatte med færre end 27 timer pr. måned.
  • Ansatte i flex og skånejob.

Hvis du har spørgsmål om skattebonus og opgørelsen for indkomståret 2008 samt de følgende år, skal du kontakte ATP, da de administrerer skattebonusordningen. ATP kan træffes på tlf. 7011 2500. Du kan også mere om skattebonus for seniorer på ATP’s hjemmeside.