Innovationsminister Sophie Løhde (V) har onsdag varslet omfattende lockout for 120.000 statsansatte. Det er en stor optrapning af konflikten

Finansministeriet har varslet omfattende lockout, der reelt vil lukke ned for alle statslige funktioner i Danmark, på nær militær, politi og efterretningsvæsen for at presse medarbejderne i staten til at acceptere Sophie Løhdes krav til en ny overenskomst.

”Staten gør konflikten meget voldsom med det her. Sophie Løhde går reelt efter at lukke hele staten og tager dermed danskerne som gidsler i et forsøg på at tryne medarbejderne i staten. Jeg synes, at hun overreagerer med dette voldsomme skridt. Lønmodtagerne har udtaget 10 procent til en konflikt. Sådan er spillereglerne – der skal udtages mindst ti procent, før en konflikt har frigørende karakter. Dermed generer vi også danskerne mindst muligt”, siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

”Arbejdsgiverne vil gøre konflikten så voldsom, at det legitimerer et hurtigt indgreb fra regeringen. Det ser ud til, at det har været planen hele vejen, og det minder om aftalt spil. Det viser også, at der mangler grundlæggende respekt for den danske aftalemodel. Vi er som lønmodtagere ikke oppe imod nogle arbejdsgivere ved frie forhandlinger – men derimod et politisk system med statskassen i ryggen”, siger Grete Christensen.

Lockout-varslet fra Sophie Løhde betyder, at staten vil sende 120.000 medarbejdere hjem uden løn. Det gør man for at ramme de ansatte på pengepungen og dermed presse sine krav i gennem ved OK18 – eller fremtvinge et lovindgreb fra Regeringen.
Staten har varslet omfattende lockout fra den 10. april. De offentligt ansatte har varslet en mindre strejke, der begynder den 4. april. Begge dele kan udsættes i to gange 14 dage af Forligsmanden.