Medlemmerne har stemt JA til de nye overenskomster i regioner og kommuner.

Nye overenskomster for de sundhedsprofessionelle faggrupper i regioner og kommuner er en realitet. Det står klart efter, at medlemmerne har stemt JA til overenskomstfornyelsen. Hele 39.099 medlemmer af Sundhedskartellets 11 organisationer har afgivet deres stemme ved urafstemningen, og ud af dem stemte mere end 9 ud af 10 JA til resultaterne.

Urafstemningen om OK15-forligene har strakt sig over flere uger. Resultatet af afstemningen blev, at 41,7 procent deltog, 92,8 procent stemte JA, og 3,9 procent stemte NEJ.

Nu afventes den endelige stillingtagen i Forhandlingsfællesskabet den 16. april. Når der foreligger en endelig godkendelse af det samlede resultat, vil der bliver orienteret nærmere om de elementer i forliget, der træder i kraft pr. 1. april og pr. 1. juni i år.

Herefter venter et stort arbejde med at få aftalerne ført ud i livet på arbejdspladserne. Dette arbejde tager organisationerne i fællesskab med de tillidsvalgte og arbejdsgiverne nu hul på. De kommende tre år vil blive brug til at få det maksimale ud af de indgåede aftaler.

Konkret vil Sundhedskartellet i den kommende tid sætte en række initiativer i gang, der skal sikre, at de nye aftaler og overenskomster bliver indført på arbejdspladserne. Nye lønoversigter vil sikre, at den enkelte kan se, om han eller hun får den rigtige løn. Oplysninger om de nye rettigheder skal sikre, at det enkelte medlem har kendskab til og indsigt i, hvad han eller hun har ret til.