Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har fremlagt en række udmærkede forslag i deres afrapportering – men Sundhedskartellet, der repræsenterer 11 sundhedsfaglige organisationer, opfordrer til, at man udviser mod til at gå nye veje og ikke blot lave lappeløsninger.

– Hvis vi for alvor skal skabe et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der tager højde for den demografiske og sygdomsmæssige udvikling, er det vigtigt, at vi tør gå nye veje i det nære sundhedsvæsen. Det er nu, vi har muligheden for at lave nogle strukturer, der er langtidsholdbare, og skabe et nært sundhedsvæsen, der inddrager og samtænker de mange forskellige sundhedskompetencer, siger formand for Sundhedskartellet, Grete Christensen.

Hun ser en række gode elementer i rapporten. Blandt andet roser Sundhedskartellet planerne om en fælles finansiering mellem regioner og kommuner, samt planerne om at styrke forløbskoordinationen.

”Et tættere samarbejde betyder, at man vil kunne vælge de mest helhedsorienterede løsninger og sætte patienten før systemet. Det vil bane vejen for sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og tryghed for den enkelte,” siger Grete Christensen.

Helt overordnet mener Sundhedskartellet, at der er behov for større ambitioner i udspillet og mod til at tænke i helt nye baner i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

”En større og større del af behandling og forebyggelse sker i det nære sundhedsvæsen. Samtidig bliver de sundhedsproblemer, vi håndterer, mere komplekse, fordi befolkningen bliver ældre, flere lever med kroniske sygdomme og flere er multisyge. Det stiller nye krav om tværfaglighed og kompetenceudvikling for alle sundhedsfaglige medarbejdere, så vi kan sikre borgerne behandling af høj faglig kvalitet. Det er afgørende for patientens tryghed og sikkerhed, men også for at forebygge genindlæggelser,” siger Grete Christensen.

”Der udestår en enorm opgave i at realisere de konkrete mål, som udvalget formulerer, og anbefalingerne er desværre kun et lille skridt i den rigtige retning. Udfordringerne løses først, når man betragter sundhedsindsatserne i hele sundhedsvæsenet som en samfundsmæssig investering, i stedet for en omkostning. Jeg håber, at partierne på Christiansborg vil være endnu mere ambitiøse i forhold til den aftale og de konkrete indsatser, som man kan blive enige om politisk. Det er svært at være uenig i intentionerne, men anbefalingerne fra udvalget er desværre formuleret for vagt og uforpligtende”, siger Grete Christensen.