Foto: Philip Davali

De sidste og afgørende forhandlinger om en overenskomst 2018 blev igangsat i formiddags i Forligsinstitutionen og forventes at løbe hen over weekenden, før der foreligger et resultat. Soveposer og tandbørster er medbragt. Forlig, mæglingsskitse eller sammenbrud – det er ikke til at sige i dette øjeblik.

Lønmodtagernes repræsentanter er gået ind til de afgørende forhandlinger med en stor vilje for at forhandle en aftale på plads, så landet undgår at komme i en omfattende konflikt.

Men det er ikke nok med den gode vilje fra lønmodtagersiden – arbejdsgiverne må også vise forhandlingsvilje, som Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet og forhandlingsleder på det regionale område, udtrykker det:

”Det lyder i medierne som om, vi næsten har en aftale og kun lige mangler nogle detaljer – og at det kun er arbejdsgiverne, der bevæger sig. Var det så nemt, havde vi for længst lavet en aftale. Vi oplever fortsat, at arbejdsgiverne vil forringe forhold, som vi for længst har aftalt os frem til – og betalt for. Og på lønmodtagersiden har vi bestemt vist både forhandlingsvilje og evne til at bevæge os.”

Som bekendt er de sidste knaster, der skal slibes, lønnen, hvor det bla. er reguleringen i forhold til den private lønudvikling, der er på spil, arbejdstidsaftalen for underviserne og den betalte spisepause for akademikerne.