Hvis du er på nedsat tid, og der er ledige timer på din arbejdsplads, har du fortrinsret til de ekstra ledige timer. Det blev endnu en gang understreget ved en sag mellem SHK for Dansk Sygeplejeråd og KL for Hedensted Kommune, hvor en sygeplejerske fik 11.000 kroner i kompensation

I en netop overstået sag mellem DSR og Hedensted Kommune blev det slået fast, at ansatte på nedsat tid, som dokumenterbart har bedt om at gå op i tid, har fortrinsret til ledige ekstra timer på arbejdet, inden de bliver udbudt eksternt.

I den konkrete sag, som blev ført af DSR på vegne af et medlem ansat i Hedensted Kommune, stod tvisten om, hvorvidt kommunen havde tilbudt de ekstra timer til medlemmet, der var på nedsat tid, inden de blev udbudt eksternt.

Det var der ikke enighed om, men sagen blev forligt med, at medlemmet – som er fratrådt sin stilling – modtog en kompensation i form af løn på 11.000 kroner fra Hedensted Kommune. Herudover fik SHK og DSR pointeret i forliget, at der med aftalen om deltidsansattes adgang til et højere timetal følger en pligt for arbejdsgiveren til at tilbyde de ekstra permanente timer ”til allerede ansatte medarbejdere på deltid”, samt at der er en fortrinsret for deltidsansatte til at ansøge om de ledige timer, før de udbydes eksternt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, kan du kontakte Sundhedskartellets sekretariat, Marianne Borker mab@dsr.dk.