Onsdagens forhandlinger med regionerne førte ikke til gennembrud eller delaftaler frem mod OK13. Forhandlingerne strandede på spørgsmålet om tillidsvalgte til lederne, og nu skal Sundhedskartellet ud i nye forhandlinger på det specifikke område.

Efter ca. 14 timers forhandlinger gik Sundhedskartellet og regionerne fra hinanden sent onsdag aften uden at have nået frem til afgørende delaftaler eller gennembrud.

En lang række krav blev drøftet under onsdagens forhandlinger, og flere emner som for eksempel arbejdstid, stillings- og lønstruktur, kandidater, kombinationsstillinger og pension blev forhandlet og var stort set faldet på plads – men en afgørende forhindring var spørgsmålet om leder-TR , hvor parterne ikke kunne opnå enighed.

”Det lykkedes ikke at finde en løsning på spørgsmålet om leder-TR. Regionerne vil begrænse funktionen og muligheden for at vælge leder-TR, og vi kunne ikke blive enige om kompensationen,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Kravene på Sundhedskartellets eget område skal nu efter alt at dømme afklares lørdag – dagen efter det, der skulle have været de afsluttende forhandlinger fredag, hvor Sundhedskartellet forhandler sammen med KTO, AC og FOA.

”Det er ikke en optimal situation, og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvorfor Danske Regioner står så stejlt på dette område. Jeg synes vi har været meget kompromissøgende og konstruktive i bestræbelserne på at nå frem til løsninger. Jeg håber, at regionerne finder nye takter frem næste gang, vi mødes,” siger Grete Christensen.

Fredag mødes Sundhedskartellet med regionerne igen for blandt andet at forhandle løn, TR, MED og reguleringsordningen. Lørdag forhandles der efter planen igen på det specifikke område, og den 27. februar skal Sundhedskartellet forhandle for sidste gang med KL.