Forhandlingerne om nye overenskomster for ansatte i regionerne brød sammen tirsdag eftermiddag

Efter sammenbrud i forhandlingerne på både statens og kommunernes område, gik forhandlingsparterne på det regionale område fra hinanden tirsdag eftermiddag uden en aftale.

”Vi møder desværre den samme mur i Danske Regioner, som vi har gjort i Finansministeriet og hos KL. Arbejdsgiverne har koordineret tæt, og er enige om ikke at ville forhandle de afgørende emner. Derfor kunne vi hurtigt se, at vi ikke kom videre,” siger Grete Christensen, der er formand for Sundhedskartellet og forhandlingsleder i Forhandlingsfællesskabet på det regionale område.

Et af de afgørende emner i forhandlingerne er spørgsmålet om størrelsen på lønstigninger til offentligt ansatte. Her mener fagforeningerne, at offentligt ansatte også skal have del i den vækst og velstand, der er i samfundet.

”De offentligt ansatte har i 2011, 2013 og 2015 fået meget små lønstigninger, fordi der har været krise i Danmark. Men den krise er ovre nu, og derfor er der selvfølgelig plads til rimelige lønstigninger – også til offentligt ansatte. Men derudover oplever vi også en manglende vilje til at tage fat på de grundlæggende spørgsmål om blandt andet undervisernes arbejdstid, den betalte spisepause og udfordringen med at skabe ligeløn for de kvindedominerede faggrupper,” siger Grete Christensen.

Et sammenbrud i forhandlingerne er ikke lig med en konflikt, men den er dog kommet et skridt nærmere. Hvis ikke forhandlingerne genoptages, vil næste skridt være at varsle konflikt, der tidligst kan træde i kraft 1. april. Det er muligt for parterne at genoptage forhandlingerne inden da, ligesom Forligsinstitutionen kan gå ind og agere mægler mellem parterne.