Reguleringsordningens udmøntning bliver positiv og lægges oven i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2014

Ved forhandlingerne om OK13 blev det aftalt med regionerne og kommunerne, at reguleringsordningen skulle udmøntes sammen med de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014. 

Da Sundhedskartellet indgik aftalerne, var skønnet, at udmøntningen fra reguleringsordningen ville blive positiv 1. oktober 2014, og for både kommunerne og regionerne er udmøntningen fra reguleringsordningen positiv og lægges oven i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2014.  

I regionerne bliver udmøntningen af reguleringsordningen 0,37 procent, mens den i kommunerne bliver 0,26 procent. Der er aftalt generelle lønstigninger på 0,36 procent i regionerne og 0,37 procent i kommunerne.  Det betyder, at den samlede lønstigning i regioner bliver på 0,73 procent, mens den i kommunerne bliver på 0,63 procent.

Der er ikke aftalt flere reguleringer ved OK13, og den næste regulering skal aftales ved OK15.

Læs mere om OK13 hér.