I forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK15 blev der aftalt et projekt mellem Danske Regioner, FOA, 3F, HK og Sundhedskartellet om at se på arbejdstilrettelæggelse på det regionale arbejdsmarked.
En del af projektet er en kvalitativ analyse af arbejdstilrettelæggelsen og oplevelsen af denne på 12 udvalgte hospitalsafdelinger. Analysen er gennemført af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.
Data består af spørgeskemaundersøgelser fra 876 medarbejdere og ledere på de 12 hospitalsafdelinger, fordelt på 19 faggrupper, samt 51 interviews af både medarbejdere og ledere. Læger er ikke en del af undersøgelsesfeltet.
Rapporten ser helt konkret på, hvordan arbejdstilrettelæggelsen konkret planlægges, og hvordan det opleves af medarbejdere og ledere. Læs rapporten her.