KL, KTO og Sundhedskartellet har i fællesskab udarbejdet en supplerende vejledning om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet

 
Vejledningen er målrettet de lokale organisationsrepræsentanter, der indgår i de nedsatte forhandlingsorganer, som aktuelt forhandler nye lokale MED-aftaler.

Vejledningen kan bruges på såvel det kommunale som det regionale område, da de lovmæssige krav er ens på begge arbejdsgiverområder.

Forventningen er, at vejledningen kan være medvirkende til, at vi undgår, at aftaler i kommunerne indeholder mangler i forhold til lovens krav om arbejdsmiljøets organisering i MED-aftalerne.

KL udsender vejledningen direkte til alle kommunerne med opfordring til, at denne formidles til alle medlemmerne af igangværende forhandlingsorganer, samt at KTO og SHK formidler vejledningen til deres organisationer.