KL og Forhandlingsfællesskabet lander lønaftale for kommunalt ansatte, der betyder reallønsfremgang de næste to år, og som indeholder betydelige organisationspuljer, der nu skal forhandles om med KL.

Efter fire intense forhandlingsdøgn landede Forhandlingsfællesskabet og KL lørdag det generelle forlig om lønudviklingen på det kommunale område. Aftalen betyder en samlet lønfremgang på 8,8 procent over de næste to år. Rammen omfatter bla. organisationspuljer på 2 procent, som er de særlige midler, hver organisation får til fordeling i en særskilt forhandling med KL, hvilket er betydeligt højere end tidligere.

Parterne har aftalt, at den største lønstigning skal udmøntes i begyndelsen af perioden. Det betyder, at sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommunerne får en lønstigning på 4 procent fra 1. april 2024.

Sundhedskartellets formand, Dorthe Boe Danbjørg, siger:

”Med en ramme på 8,8 procent over de næste to år står de kommunalt ansatte til at få en reallønsfremgang, og det har været særligt vigtigt for os i kølvandet på de seneste års økonomiske udvikling. Men ét er rammen, og at vi forventer, at det sikrer en reallønsfremgang, noget andet er udmøntningen.

Forhandlingsfællesskabet har arbejdet hårdt for, at det sker tidligt i perioden, og det lykkedes. Det betyder, at kommunalt ansatte kan se frem til en lønforhøjelse på 4 procent allerede fra 1. april i år. Vi har også fået lagt en ekstra forhandling ind i slutningen af perioden, som skal sikre, at vi ikke sakker bagud i forhold til de privatansattes lønudvikling, og det er jeg godt tilfreds med.”

Dorthe Boe Danbjørg fremhæver, at det også er lykkedes at få betydelige midler til organisationspuljerne. Sundhedskartellet forhandler særskilt med arbejdsgiverne om, hvordan organisationsmidlerne skal bruges for medlemmerne af Sundhedskartellets organisationer.

Sundhedskartellets formand peger på, at forhandlingerne også har ført til andre forbedringer end løn:

”Aftalen rummer også en række andre forbedringer. Blandt andet har vi forhandlet om arbejdsmiljø og fx sikret, at man som gravid højst må have én nattevagt om ugen. Der er også forbedringer for vores tillidsvalgte, og så har vi forhandlet om en opsparingsmodel, hvor man får mulighed for at samle noget af sin ferie og afspadsering, der giver mere frihed og fleksibilitet, hvis man fx gerne vil ud at rejse i en periode.”

Nu starter forhandlingerne med Danske Regioner på det generelle område, og derefter de specielle forhandlinger – både med Danske Regioner og KL.

Læs mere på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside hér.