Efter forhandlinger i både KL og Moderniseringsstyrelsen lørdag mødtes CFU (der forhandler for de statsansatte) og Forhandlingsfællesskabet (der forhandler for de kommunalt ansatte) til et statusmøde søndag morgen. Her blev det klart, at der stadig er et stykke vej til et forlig på statens område.

”Vi kan se, at arbejdsgiverne stadig mener, at vi har fået for store lønstigninger og skal betale tilbage. Det er vi selvfølgelig meget uenige i. For mig er det afgørende, at vi kan sikre en reallønsstigning til medlemmerne. Den danske økonomi er i fremgang, og det skal offentligt ansatte selvfølgelig også kunne mærke”, siger formand for Sundhedskartellet, Grete Christensen.

Hverken KL eller Danske Regioner vil melde en økonomisk ramme ud, før der er klarhed over økonomien på statens område, og derfor afventer disse forhandlinger udviklingen i forhandlingerne mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. Samtidig står lønmodtagernes organisationer stadig sammen og holder fast i, at der er en række store emner, der skal løses, før man kan lave et forlig.

”Den helt store uenighed er økonomien. Men derudover er der stadig ikke fundet løsninger i forhold til lærernes arbejdstid, den betalte frokostpause og vores ligelønsprojekt. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i sammenholdet på tværs af faggrupperne,” siger Grete Christensen.

CFU mødes med Moderniseringsstyrelsen i løbet af søndagen, hvor det skal afklares, om man kan komme videre med forhandlingerne om de store emner.