Overenskomstfornyelsen på det regionale område nåede fredag et stort skridt videre mod en færdig aftale, da Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner indgik forlig på det generelle område. Forliget, der er treårigt, sikrer de regionalt ansatte generelle lønstigninger på 5,39 procent inkl. reguleringsordningen i perioden.

Fredag aften indgik Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner forlig på det generelle område. Forliget dækker 136.000 ansatte i landets fem regioner.

Hovedpunkterne i forliget er:

• Generelle lønstigninger på 5,39 procent inkl. i perioden.
• En ekstra uges øremærket barsel til fædre.
• Styrket indsats for det psykiske arbejdsmiljø.
• Nye rammer for medindflydelse og mere samarbejde. Antallet af tillidsvalgte fastholdes.

Formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er forhandlingsleder for Forhandlingsfællesskabet på det regionale område. Hun er overordnet tilfreds med aftalen, som hun betegner som ’en på mange måder fremadrettet aftale, der også indeholder udfordringer’.

”De seneste overenskomster har tydeligt været mærket af finanskrisen. Der er ingen tvivl om, at vi denne gang har opnået et bedre resultat. Konkret vil jeg fremhæve sikringen af reallønnen, den styrkede indsats for det psykiske arbejdsmiljø, større tryghed og projekter om mere samarbejde, som centrale dele i aftalen”, siger Grete Christensen.

Hun understreger, at aftalen med regionerne på mange områder ligner den aftale, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik tidligere på ugen.

”Den store udfordring i begge aftaler handler om det nye privatlønsværn, der betyder, at offentligt ansatte får en højere modregning end tidligere, hvis lønudviklingen i den offentlige sektor løber foran den private”, påpeger Grete Christensen.

Reguleringsordningen, der skaber en parallel lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor, har hidtil betydet, at forskellen mellem offentlige og private lønninger en gang om året reguleres med 80 procent. Det vil sige, at hvis de offentlige lønninger halter efter de private, stiger de med 80 procent af forskellen, og falder tilsvarende, hvis lønnen på det private arbejdsmarked bremser op. Det nye privatlønsværn betyder imidlertid, at lønnen fremover reguleres nedad med hele beløbet, hvis den offentlige lønudvikling overhaler den private.

”Privatlønsværnet er ikke indført med min gode vilje, men det har i forhandlingsforløbet stået klart for os, at når det kommer til privatlønsværnet, så har regioner og kommunerne været bundet på hænder og fødder af Finansministeriet,” siger Grete Christensen.

Udover Grete Christensen var Sundhedskartellet repræsenteret i Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegation af Bert Asbild, formand for dbio, Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen og Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet, i forhandlingerne.

Med det generelle forlig på plads er de store linjer i den samlede OK15-aftale på det regionale område lagt. Senere fredag aften tager Sundhedskartellet hul på de specielle forhandlinger med Danske Regioner. Forhandlingerne forventes færdige i weekend.

Læs det generelle forlig på det regionale område hér.