””

På et stiftende møde onsdag den 8. oktober indgik 53 faglige organisationer den endelige aftale om at danne et nyt forhandlingsfællesskab med navnet Forhandlingsfællesskabet. Et stærkt signal til arbejdsgiverne, siger formand for Sundhedskartellet og DSR, Grete Christensen.

Organisationerne i Sundhedskartellet og KTO gik onsdag den 8. oktober officielt sammen i et nyt samarbejde, som under navnet ”Forhandlingsfællesskabet” allerede skal virke fra overenskomstforhandlingerne i 2015. Det nye forhandlingsfællesskab kommer til at repræsentere mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner.

”Jeg er rigtig glad for, at vi i dag officielt kan indvie det ny forhandlingsfællesskab. Dermed har vi som Sundhedskartel en langt stærkere stemme ved de kommende OK-forhandlinger, og vi sender samtidig et kraftigt signal om, at vi i fagbevægelsen står sammen og sætter en tyk streg under værdien af kollektive forhandlinger og den danske aftalemodel,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Samarbejdet og forberedelserne mellem Sundhedskartellet og KTO’s organisationer har været i gang i flere måneder, og i foråret godkendte Sundhedskartellets organisationer, at man kunne træde ind i det nye fællesskab.

OK15-forberedelserne har sideløbende været i gang, medlemmernes forslag til krav er indsamlet, og de politiske behandlinger af kravudtagelser til OK15 foregår i denne tid – både i de enkelte organisationers hovedbestyrelser og i fællesskab i Sundhedskartellet. Sundhedskartellet fortsætter med at være forhandlings- og samarbejdsorganisation for vores 11 organisationer og skal i løbet af den kommende måned prioritere de krav, som er de vigtigste for medlemmerne.

En række af organisationerne i det nye fællesskab har også samarbejdet om en kampagne, som skal vise værdien af fællesskaber og de offentligt ansattes bidrag til løsninger og værdien af aftalesystemet. Kampagnen kan ses på hjemmesiden http://www.voresaftalerdinstyrke.dk/

”Vi har givet os selv de bedste kort på hånden for at stille stærkt op over for vores kommunale og regionale arbejdsgiverparter, og som jeg ser det, kan vi ikke ruste os bedre til at skabe solide resultater til vores medlemmer. Det er stærke og stædige arbejdsgivere, vi møder og skal matche, og det stiller store krav til fællesskabet,” siger Grete Christensen.

 
Læs også pressemeddelelse på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside hér.