Efter kravudvekslinger og præsentationer af både generelle og specielle krav står det klart, at kampen om lønnen bliver et af de helt store temaer ved OK18.

Da regionerne og kommunerne i dag gennemgik generelle krav med Forhandlingsfællesskabet, stod det klart, at de afgørende uenigheder mellem arbejdsgivere og lønmodtagere drejer sig om løn og lønudvikling. Mens arbejdsgiverne siger, at det ikke bliver til større lønstigninger til de offentligt ansatte, ønsker Forhandlingsfællesskabet generelle lønstigninger og ligeløns- og lavtlønspuljer.

”Med de kontante udmeldinger om udviklingen i offentligt ansattes løn fra regionerne, kommunerne og Moderniseringsstyrelsen, både i medier og på møder, er det klart, at vi er noget uenige, når det kommer til lønspørgsmålet. De offentligt ansattes lønudvikling er ikke stukket af, for når vi ser over en længere periode, så er de offentligt ansattes løn ikke steget mere end de privatansattes”, siger Grete Christensen, chefforhandler for Forhandlingsfællesskabet på det regionale område. I dag præsenterede hun Forhandlingsfællesskabets generelle krav for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, til præsentationsmøde.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår de reelle forhandlinger går i gang. Organisationerne i Forhandlingsfællesskabet og i CFU, der forhandler for staten, vil nemlig først forhandle, når forhandlinger om lærernes arbejdstid går i gang. Grete Christensen, der også er formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd, ser frem til, at arbejdsgiverne og lærerne indleder forhandlinger, så forhandlingerne i Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet også kan komme i gang.

”Vi står sammen med de andre organisationer, og derfor bliver der ingen forhandlinger på alle andre områder, før lærerne er kommet i reelle forhandlinger om deres arbejdstid. Vi har en forventning om, at arbejdsgiverne snart får sat sig til bordet, så vi kan komme i gang med forhandlingerne om de mange vigtige udfordringer, vi skal have fundet løsninger på for medlemmerne”, siger Grete Christensen.