Sundhedskartellet har udarbejdet et debatoplæg forud for de kommende overenskomstforhandlinger, hvor der gives et bud på, hvilke temaer og krav, der vil komme i spil ved OK15

I foråret 2015 skal der forhandles en ny overenskomst for regionalt og kommunalt ansatte. Sundhedskartellets debatoplæg er inspiration til dialogen med og mellem medlemmerne forud for de kommende overenskomstforhandlinger og i forbindelse med de enkelte organisationers kravindsamlingsproces.

Debatoplægget sætter fokus på følgende fire temaer:
– Arbejdsliv og -miljø
– Løn og pension
– Medindflydelse og medbestemmelse
– Faget og kompetenceudvikling

 
Læs debatoplægget OK15 her.

Debatoplægget tager derudover også udgangspunkt i Tillidsreformens syv principper for samarbejde i den offentlige sektor. Læs mere om Tillidsreformen her.

Kravindsamling til overenskomstforhandlingerne i 2015
Forberedelserne til OK15 er godt i gang, og håbet er, at Sundhedskartellets medlemmer vil give deres mening til kende i forhold til, hvilke krav der skal sendes til arbejdsgiverne. Der bliver derfor i øjeblikket indsamlet krav i de enkelte organisationer, som efterfølgende indsendes til Sundhedskartellet til kravbehandling og -udtagelse.

Tidslinje over OK15-forløbet
AUGUST: Indsamling af medlemmernes forslag til tema/krav
SEPTEMBER- OKTOBER: Behandling af krav i organisationerne
OKTOBER- DECEMBER: Behandling af krav i Sundhedskartellet/nyt forhandlingsfællesskab
DECEMBER-FEBRUAR: Forhandlinger med arbejdsgiverne
ULTIMO FEBRUAR: Opnåelse af resultat eller sammenbrud
MARTS: Urafstemning eller iværksættelse af konflikt