PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER

 

Projekter på KL’s område       

                     

Projektets titel

Forebyggelse, pleje, behandling og rådgivning af borgere med diabetes

Projektets tidsplan

OK18-perioden – Igangværende 

                                                                     

Projektets titel

Fokus på ledelse

Projektets tidsplan

OK21-perioden

 

Projektets titel

Ernæringsfaglig indsats i hjemmeplejen samt rehabilitering  

Projektets tidsplan

OK21-perioden

 

Projektets titel

Tandplejerne i den nære sammenhængende sundhedsindsats  

Projektets tidsplan

OK21-perioden

 

Projektets titel

Projekt om mere information og bedre understøttelse af de lokale parter om døgnarbejdstidsaftalerne

Projektets tidsplan

OK21-perioden

 

Projekter på RLTN’s område:  

 

Projektets titel

Fælles afdækning af udviklingstendenser i sygehusvæsenet

Projektets tidsplan

OK21-perioden

 

Projektets titel

Projekt om lønmodel for ledere  

Projektets tidsplan

OK21-perioden

 

Projektets titel

Brugen af og behovet for ernæringsfaglige specialistkompetencer i det regionale sundhedsvæsen

Projektets tidsplan

OK21-perioden

 

Projektets titel

Kortlægning af muligheder for specialisering for bioanalytikere

Projektets tidsplan

OK21-perioden