OK24

 

Generelt om OK24

 

 

Animationsfilm som fortæller, hvordan dine ønsker bliver omsat til en overenskomst

Nyheder om OK24

Her vil du kunne læse OK24-relaterede nyheder, når disse bliver lagt på hjemmesiden.

Treårig aftale for regionalt ansatte

Efter et døgns forhandlinger landede Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet lørdag en aftale for alle ansatte i regionerne. Aftalen indeholder generelle lønstigninger for alle regionalt ansatte på 5,02 procent i perioden. Derudover er der aftalt at afsætte 0,45...

Plads til lønudvikling i aftale med kommuner

Efter to døgn og 18 timers forhandlinger, landede Forhandlingsfællesskabet mandag morgen den 15. februar en overenskomst for de næste tre år med Kommunernes Landsforening. Aftalen indeholder generelle lønstigninger på 5,02 procent for hele perioden, hvilket er højere...

Bedre løn og arbejdsvilkår efter OK21

Sundhedskartellet oversender i dag kravene til arbejdsgiverne for OK21. Coronaepidemiens store træk på sundhedsvæsenet styrker et længe næret ønske om bedre løn blandt medlemmerne.   De ansatte i sundhedsvæsenet har siden Coronaepidemiens start stået i forreste...

Debat: 10 års underfinansiering har sat sine spor

Regeringens finanslovsudspil mangler langsigtede og permanente investeringer i at styrke sundhedsvæsnet i regioner og kommuner. Debatindlæg af Lisbeth Lintz, formand i Overlægeforeningen, Helga Schultz, formand for Yngre Læger, Torben Klitmøller Hollmann,...

OK21 blev sparket i gang!

Den 17. august 2020 mødtes tillidsfolk fra alle Sundhedskartellets 8 organisationer virtuelt til kick-off konference for at drøfte OK21. 535 tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter havde meldt sig til at overvære arrangementet, hvor programmet bl.a. bød...

Det er på tide at gøre op med historisk efterslæb

DEBAT: Formelt set har vi har haft ligeløn i 40 år. Alligevel bærer tusinder af offentligt ansatte rundt på et urimeligt lønefterslæb, der går mere end 100 år tilbage og har rødder i en forældet kønsrolleopfattelse og en 50 år gammel lønreform. Det skriver...

Mindre bøvl og mere mening for medarbejdere og borgere i kommunerne

KL, kommunerne og de faglige organisationer har i samarbejde igangsat en ny kampagne for at komme tunge arbejdsgange, dårlig kommunikation og anden ”bøvl”, der vanskeliggør det daglige arbejde i kommunerne, med frustration hos både medarbejdere og borgere til følge,...

Materialer OK24

Her vil du finde forskelligt materiale i forbindelse med OK24, efterhånden som de bliver produceret. Vi har opdelt materialet i det regionale og det kommunale område.

Det regionale område

Luk
Specielle forlig

Det specielle forlig OK24, SHK/RLTN

PowerPoint-slides, forlig OK24 SHK/RLTN

Tillæg til forliget SHK/RLTN om kandidater, OK24

Generelle forlig

Det generelle forlig OK24, FF/RLTN

PowerPoint-slides, forlig OK24 FF/RLTN

Retsinformation: Lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, OK21

TR-stormøde OK24, PP-slides

Det forhandler vi om (Kravkatalog OK24)

Det kommunale område

Luk
Specielle forlig

Det specielle forlig OK24, SHK/KL

PowerPoints-slides forlig OK24, SHK/KL

Tillæg til forliget SHK/KL om kandidater, OK24

Forlig, døgnarbejdstid SHK/KL, OK24

Generelle forlig

Det generelle forlig OK24, FF/KL

PowerPoint-slides, forlig OK24 FF/KL

Retsinformation: Lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, OK24

TR-stormøde OK24

Det forhandler vi om (Kravkatalog OK24)