OK21-proces

Found 5 Results
Page 1 of 1

Politisk forståelsesramme OK21, FF, 7. oktober 2020


politisk-forstaaelsesramme_godkendt_fs-7-okt-2020

8. januar 2021


Forhandlingsaftale ml. Forhandlingsfællesskabet og KL OK21


forhandlingsaftale-med-ff-paa-det-kommunale-omraade-ok21

24. november 2020


Forhandlingsaftale ml. Forhandlingsfællesskabet og RLTN OK21


forhandlingsaftale-med-ff-paa-det-regionale-omraade-ok21


Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/KL OK21


endelig-underskrevet-koereplansaftale-ok21-ff_kl

20. november 2020


Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/RLTN OK21


endelig-underskrevet-koereplansaftale-ok21-ff_rltn


Page 1 of 1