Found 87 Results
Page 2 of 9

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension – Tekstforslag krav 1.1.3. Lønforbedringer til ikke-ledende, fra SHK til RLTN, 20.2.18


shk_rltn_loen-og-pension_tekstforslag-1-1-3-fra-shk-til-rltn_loenskalaen-loenmodellen-og-saerlige-grupper-basis-20-2-18

22. februar 2018


Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Afrapportering 14.2.18


shk_rltn_afrapportering-arbejdsgruppe-vedr-daekningsomraade-14-2-18

21. februar 2018


Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Ernæringsteknologer, Tekstforslag fra KL til SHK, 19.2.18


shk_kl_ernaeringsteknologer_tekstforslag-fra-kl-til-shk-19-2-18

20. februar 2018


Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag fra KL til SHK, 19.2.18


shk_kl_ledende-jordemoedre-tekstforslag-fra-kl-til-shk-19-2-18


Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Kost og Tandplejerne, referat 19.2.18


shk_kl_arbejdstid_kost-og-tandplejerne-referat-19-2-18


Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Kompetenceudvikling – Teksforslag fra SHK til RLTN 19.2.18


shk_rltn_kompetenceudvikling_tekstforslag-fra-shk-til-rltn-19-2-18


Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension samt Lokal løndannelse, Afrapportering 18.2.18


shk_rltn_afrapportering-arbejdsgruppe_loen-og-pension-samt-lokal-loendannelse_shk_rltn-med-bilag-18-2-18


Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Referat 16.2.18


shk_kl_arbejdstid_referat-16-2-18

19. februar 2018


Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid, dagarbejde, forslag til protokollat, 8.2.18


shk_rltn_protokollattekst-arbejdstid-shk-hk-foa-fra-shk-til-rltn-16-2-18

16. februar 2018Page 2 of 9