Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg har nu godkendt alle OK15-forlig på både det kommunale og det regionale område – fire i alt.

Ligeledes har Forhandlingsfællesskabet godkendt de generelle forlig på deres repræsentantskabsmøde den 16. marts.

Dermed anbefaler både Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet et “ja” til det samlede resultat.

Urafstemningen kan dermed sættes i gang, hvilket sker den 16. marts kl. 23.59.

Afstemningen vil vare frem til fredag den 27. marts således, at Sundhedskartel-organisationernes afstemningsresultater skal være Sundhedskartellets sekretariat i hænde senest kl. 12.00 samme dag.

Der vil være yderligere information om urafstemningen at hente på organisationernes egne hjemmesider.

Resultatet af urafstemningen vil blive offentliggjort på Sundhedskartellets hjemmeside den 27. marts 2015, kl. 15