Den 10. september 2014 inviterer Udviklingspolitisk Forum til konference om kvalitet og afbureaukratisering. Konferencen afholdes på Axelborg i København fra kl. 10.00 – 16.00.

Målgruppen for konferencen er repræsentanter fra regionernes øverste Hoved-MED-udvalg og øvrige MED-udvalg, regionale politikere, organisationsrepræsentanter og praktikere i regionerne med særlig interesse for området.

Konferencen tager afsæt i konkrete erfaringer fra regionale arbejdspladser og vil komme omkring emnet i form af både fortællinger, debat og politiske perspektiver.

Konferencen lægger op til dialog og refleksion om:

• Hvordan bruger vi tiden på det rigtige?
• Hvilke dilemmaer er der forbundet med afbureaukratisering?
• Hvor er barriererne i forhold til at afbureaukratisere, og hvem kan ændre dem?
• Hvad er min rolle, og hvad er vores fælles ansvar?

Tilmelding kan ske via følgende link:
Tilmelding til konference

 
Invitationen vil blive udsendt på mail direkte til alle næstformændene i regionernes Hoved-MED-udvalg samt til sygehusene og øvrige sociale institutioner i regionerne.

Der vil være plads til ca. 300 deltagere på konferencen, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Deltagelse er gratis.