Nye overenskomster for de sundhedsprofessionelle faggrupper i regioner og kommuner er en realitet. Det står klart efter, at medlemmerne har stemt JA til overenskomstfornyelsen. Hele 39.099 medlemmer af Sundhedskartellets 11 organisationer har afgivet deres stemme ved urafstemningen og ud af dem stemte mere end 9 ud af 10 JA til resultaterne.

”Det er et klart signal fra medlemmerne, at over 90 procent har sat kryds ud for JA. Det er jeg naturligvis glad for. Det er også et signal til os om, at vi nu skal have aftalerne til at virke,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd.

Urafstemningen om OK15-forligene har strakt sig over de seneste uger. Resultatet af afstemningen blev, at 41,7 procent deltog, 92,8 procent stemte JA, og 3,9 procent stemte NEJ.

”Stemmeprocenten er en vigtig indikator for medlemsdemokratiet, og jeg havde gerne set, den havde været højere”, siger Grete Christensen og tilføjer:

”Vi vil se på, hvordan vi ved fremtidige afstemninger kan øge stemmeprocenten”.

Nu afventes den endelige stillingtagen i Forhandlingsfællesskabet den 16. april. Når der foreligger en endelig godkendelse af det samlede resultat, vil der bliver orienteret nærmere om de elementer i forliget, der træder i kraft pr. 1. april og pr. 1. juni i år.

Men arbejdet er ikke slut, understreger Grete Christensen.

”Medlemmernes JA til aftalerne er helt afgørende for, at vi vil kunne realisere aftalerne. Der venter et stort arbejde med at få aftalerne ført ud i virkeligheden ude på arbejdspladserne. Det arbejde tager vi i organisationerne i fællesskab med de tillidsvalgte og arbejdsgiverne nu hul på. De kommende tre år skal bruges til at få det maksimale ud af vores aftaler,” siger Grete Christensen.

Konkret vil Sundhedskartellet i den kommende tid sætte en række initiativer i gang, der skal sikre, at de nye aftaler og overenskomster bliver indført på arbejdspladserne. Nye lønoversigter vil sikre, at den enkelte kan se, om han eller hun får den rigtige løn. Oplysninger om de nye rettigheder skal sikre, at det enkelte medlem har kendskab til og indsigt i, hvad han eller hun har ret til.