Sundhedskartellets basis- og lederoverenskomster med KL fra 2013 er nu underskrevet.

Det betyder, at de aftalte forbedringer af pension og ATP, der trådte i kraft 1. januar 2014, kommer til udbetaling.

Der vil være tale om en efterregulering for perioden 1. januar 2014 indtil nu, som udbetales med lønnen i slutningen af april.

Begge overenskomster vil være at finde på Sundhedskartellets hjemmeside.