Sundhedskartellet og KTO har vundet en voldgiftssag, som betyder, at et forældrepar, der er ansat i regionerne, men på hhv. Sundhedskartellets og KTOs overenskomster har ret til hver 12 ugers barsel med fuld løn.

Sagen var anlagt af KTO mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet indtrådte i sagen til støtte for KTO.

Sagen opstod, fordi en mandlig læge, der er medlem af Yngre Læger (ansat på KTOs overenskomst), og en kvindelig sygeplejerske, der er medlem af Dansk Sygeplejeråd (ansat på Sundhedskartellets overenskomst), fik et barn. Faderen fik i forbindelse med sin barselsorlov afslag på at tage 2 x 6 ugers betalt orlov i henhold til barselsaftalen mellem RLTN og KTO.

I barselsaftalen mellem RLTN og Sundhedskartellet har moderen og faren efter barnets 14. uge hver især ret til 2x 6 ugers fravær med sædvanlig løn. Hvis begge forældre er omfattet af samme aftale, har mor og far kun ret til 6 uger hver med sædvanlig løn og 6 uger til deling. Den samme formulering findes i barselaftalen mellem RLTN og KTO.

Regionerne mente, at Sundhedskartellets barselsaftale med RLTN og KTO´s barselsaftale med RLTN skulle anses som én og samme aftale og dermed mente regionerne, at lægen og sygeplejersken kun var berettiget til ni ugers betalt barsel hver i stedet for 12 uger hver.

Men KTO og Sundhedskartellets holdning var, at barselsaftalen mellem KTO og RLTN og mellem Sundhedskartellet og RLTN skulle anses som to forskellige aftaler. Det betyder, at det var KTO´s og Sundhedskartellets holdning, at et forældrepar, der er ansat i regionerne, men på hhv. KTO og Sundhedskartellets overenskomst (eksempel: faren er læge og moren er sygeplejerske ), har ret til 2 x 6 uger hver med fuld løn. Det har de nu fået medhold i.

”Vi har ikke været i tvivl om, at aftalen skulle fortolkes på den måde. Og det er rigtig godt, at vi har vundet sagen, og at der er kommet fuldstændig klarhed over, at der i den givne situation er 12 ugers barsel med fuld løn til både moren og faren” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Voldgiftskendelsen i sagen kan læses her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sundhedskartellets sekretariat, Marianne Borker på telefon 46954077 eller på mail mab@dsr.dk.