Sundhedskartellets forhandlingsudvalg besluttede mandag fortsat at udsætte godkendelsen af OK13-forligene i regioner og kommuner og dermed fastholde presset på forhandlerne på underviserområdet for at finde en løsning, i bestræbelserne på at undgå, at konflikten træder i kraft den 1.april.

Vi venter lidt endnu. Sundhedskartellets forhandlingsudvalg besluttede mandag den 25. marts igen at udsætte godkendelsen af OK13-forligene med regioner og kommuner.

Baggrunden for beslutningen er dels den fortsat uafklarede situation på underviserområdet, dels for at bakke op om  beslutningen i KTO om at udskyde godkendelsen af forligene.

 
”Med denne beslutning fastholder vi presset på forhandlerne om at finde en løsning lige til det sidste, i håb om, at vi kan undgå en kaotisk situation på næsten alle undervisningssteder i næste uge,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.
 
Sundhedskartellets forhandlingsudvalg forventes at mødes igen torsdag den 4. april.

 

Sundhedskartellet er forhandlingsfællesskab for 11 faglige organisationer, der repræsenterer ca. 100.000 sundhedsprofessionelle.