De praktiserende læger er vigtige aktører i det danske sundhedsvæsen. Sundhedskartellets medlemmer samarbejder med de praktiserende læger på mange forskellige måder og opfordrer kraftigt til, at der findes løsninger nu.

Den meget lange konflikt mellem de praktiserende lægers organisation, PLO, og Danske Regioner bekymrer Sundhedskartellet, fordi PLO nu truer med, at medlemmerne afleverer ydernumrene, hvilket kan medføre, at patienter og borgere selv skal betale for at gå til egen læge fra den 1. september.

Udsigten til eskalering af konflikten bekymrer Sundhedskartellet, der repræsenterer ca. 100.000 sundhedsprofessionelle, heraf også en del medlemmer ansat i almen praksis. Alene blandt sygeplejerskerne er ca. 1.800 beskæftiget i almen praksis.

”Som private aktører, der modtager honorering fra det offentlige, spiller de praktiserende læger en stor rolle i at skabe sammenhæng mellem det private og offentlige sundhedsvæsen,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

”Der er store muligheder for at skabe endnu bedre rammer for samspillet mellem de private og offentlige aktører i sundhedsvæsenet.
Vi bør kigge på de muligheder, og derfor skal parterne tilbage til forhandlingsbordet,” siger Grete Christensen.

Som en reaktion på den eskalerende konflikt gik sundhedsminister Astrid Krag (SF) den 3. maj ud med et forslag til et lovindgreb, der blandt andet forlængede aftalen mellem PLO og Danske Regioner med et år og bød på elementer, der ifølge sundhedsministeren skulle komme begge parter i møde.

Folketinget behandler i disse dage lovindgrebet, men indholdet af indgrebet har allerede mødt kritik fra PLO, der har truet med, at de ca. 3.600 praktiserende læger vil aflevere deres ydernumre og dermed tvinge borgere og patienter til at skulle betale for at gå til læge.

Grete Christensen kalder den situation for ”helt uholdbar”.

”Vi har i dag et sundhedsvæsen med fri og lige adgang til at få pleje og behandling. Det skal vi værne om, og derfor er det nødvendigt med en aftale mellem de praktiserende læger og regionerne om finansieringen. Alternativt får vi et betalingssystem, som kun vil øge uligheden i sundheden. Og ikke kun af hensyn til patienter og borgere, men også de mange potentielt berørte medarbejdere, som i høj grad er medlemmer af Sundhedskartellet, opfordrer vi parterne til at nå en forhandlingsmæssig løsning hurtigst muligt. Det er der jo også lagt op til i regeringens udspil, ” siger Grete Christensen.

Konflikten mellem PLO og Danske Regioner er ikke ny men trækker tråde tilbage fra tidligere forhandlinger. Blandt andet fra forhandlingerne i 2011, hvor der også var optræk til konflikt. Uenigheden handler blandt andet om den overordnede styring af almen praksis og om økonomi. Og så har Danske Regioner længe haft et ønske om bedre lægedækning i yderkantsområder men har hidtil haft svært ved at nå frem til en løsning.

PLO har på den anden side været stærkt kritisk over for Danske Regioners planer og mener blandt andet, at det kommer til skabe unødvendigt bureaukrati.

Efter planen skal regeringen fremsætte forslaget til lovindgrebet den 24. maj.

Sundhedskartellet repræsenterer 11 faglige organisationer og ca. 100.000 sundhedsprofessionelle fra forskellige faggrupper i det danske sundhedsvæsen.