Efter flere år som selvstændigt forhandlingsfællesskab er Sundhedskartellet inde i overvejelser om at gå ind i et tættere og mere forpligtende samarbejde med organisationerne bag forhandlingssamarbejdet KTO. Målet er blandt andet at styrke indflydelsen og resultaterne til gavn for medlemmerne.​
 
Henover vinteren og ind i 2014 har Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg igangsat drøftelser for at danne grundlaget for beslutninger om, hvordan Sundhedskartellet og medlemsorganisationerne skal positionere sig for at skabe de bedst mulige resultater for medlemmerne ved de kommende forhandlinger om OK15.

”De seneste forhandlingsresultater og forhandlingerne ved OK11 og OK13 har vist os, at vi bliver nødt til at tænke nyt for at være rustet til de kommende års overenskomstforhandlinger. Det er tydeligt for mig, at de offentlige arbejdsgivere har store, koordinerede planer og idéer, og det kræver tilsvarende et kraftigt modsvar fra alle faglige organisationer, og derfor skal vi også nøje overveje, om vi står bedst alene i Sundhedskartellet eller er stærkere sammen med andre,” siger Grete Christensen formand for Sundhedskartellet, som repræsenterer ca. 100.000 sundhedsprofessionelle i 11 organisationer.

Derfor er Sundhedskartellet inde i overvejelser om at gå ind i et mere forpligtende samarbejde med organisationerne i forhandlingsfællesskabet KTO, der repræsenterer ca. en halv million offentlig ansatte i regioner og kommuner. Sundhedskartellet blev dannet tilbage i 1997 for at styrke samarbejdet mellem sundhedsprofessionerne, men indgik fortsat som en del af samarbejdet i KTO. I 2003 meldte organisationerne i Sundhedskartellet sig ud af KTO for i højere grad at kunne fokusere på at skabe fælles resultater til gavn for de sundhedsprofessionelle.

”Situationen er en anden i dag. Sundhedskartellet som selvstændig forhandler har været en rigtig god løsning , og vil fortsat være det fremover, men der skal tænkes i nye baner med fokus på temaer, hvor der er et styrket behov for, at organisationerne på det offentlige område står tættere sammen. Derfor taler vi med KTO om et tættere samarbejde – hvordan det præcis skal udmøntes, er endnu ikke endelig afgjort, det kommer de kommende måneders drøftelser og politiske behandling til at afklare, ” siger Grete Christensen.

”Sundhedskartellets styrke er det tætte professionelle og faglige fokus, og det skal vi ikke sætte over styr, men der er brug for en tættere alliance mellem alle organisationer med medlemmer på det offentlige område,” siger Grete Christensen.