Sundhedskartellet og Danske Regioner indgik fredag forlig i de igangværende overenskomstforhandlinger. Forliget sikrer en særlig lønmodel for sundhedsprofessionelle med en akademisk overbygning, pensionsforbedringer til stort set alle og nye penge i puljen til SHK-gruppernes forskning.

Sundhedskartellet indgik fredag overenskomstforlig med Danske Regioner. Forliget omfatter 55.000 ansatte i landets regioner, blandt andre sygeplejersker, jordemødre, ergo- og fysioterapeuter.

Formand for Sundhedskartellet, Grete Christensen, er tilfreds med forliget.

”Jeg synes, at vi har fået skabt et håndgribeligt og brugbart resultat, som peger fremad”, siger Grete Christensen og fortsætter:
”Eksempelvis har vi aftalt nødvendige pensionsforbedringer, så vi i Sundhedskartellet er kommet et stykke tættere på vores målsætning om en samlet pensionssats på 18 pct. Sundhedskartellets organisationer har desuden skabt lønforbedringer for en række udvalgte grupper. Alt i alt synes jeg, at vi har fået det optimale ud af de snævre rammer.”

For Sundhedskartellets kandidater i regionerne indeholder aftalen en stribe forbedringer, der betyder, at kandidaterne fremover ligger på niveau med øvrige AC-grupper i sammenlignelige stillinger.

Derudover er der indgået en aftale om en række aktiviteter i 2015, som skal stimulere den lokale løndannelse. Blandt andet vil der være fokus på at skabe bedre forståelse for økonomien i den lokale løndannelse og på samspillet mellem ligestilling og lokal løn.

Der er også afsat 14,17 mio. kr. til Forsknings- og udviklingspuljen, der kan søges af alle inden for Sundhedskartellets område.
”Danske Regioner havde rejst krav om afskaffelse af den regel i vores overenskomst, der i praksis beskytter os mod at blive sendt på arbejde forskellige steder i regionen. Gennem hele forløbet stod vi fast på, at sundhedsgrupperne ikke uden godtgørelse eller varsel skal møde ind på forskellige institutioner i regioner. Det krav fik vi heldigvis Danske Regioner til at trække tilbage”, understreger Grete Christensen.

Forliget mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner betyder, at den endelige overenskomstaftale på det regionale område er på plads.

Sundhedskartellets forhandlingsdelegation består af forhandlingsleder Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og for Sundhedskartellet, Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen, Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet og Bert Asbild, formand for Danske Bioanalytikere – dbio.