De faglige organisationer i CFU og Forhandlingsfælleskabet holder fast i solidarisk sammenhold og sætter overenskomstforhandlinger på pause indtil der bliver reel forhandling om lærernes arbejdstidsaftale.

De første forhandlinger i forbindelse med OK18 bliver sat på standby. Årsagen er, at de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, hvor Grete Christensen er blandt chefforhandlerne, og CFU, solidarisk står sammen bag flere mærkesager. Et af dem er, at der skal være fair og frie forhandlinger om lærerens arbejdstid. Men dette er indtil videre ikke tilfældet.

”Det er ikke holdbart, at vi har kolleger, der ikke har adgang til at forhandle om deres egen arbejdstid, men derimod får deres vilkår dikteret af en lov. Derfor bakker vi op om Forhandlingsfællesskabets og CFU’s beslutning om at bevare solidariteten,” understreger Grete Christensen formand for Sundhedskartellet, som dog ser frem til, at der kommer fremdrift i lærernes forhandlinger, så de øvrige forhandlinger kan gå i gang hurtigst muligt herunder om Sundhedskartellets gruppers vilkår.

Den solidariske beslutning betyder, at der kun vil være tale om afholdelse af præsentationsmøder af overenskomstkravene, men ingen forhandlinger af Sundhedskartellets gruppers overenskomster før der igen er enighed om at genoptage dem.

Grete Christensen påpeger, at solidariteten er nødvendig op til overenskomstforhandlingerne, hvor der allerede tidligt i forløbet er kommet meget markante meldinger fra arbejdsgivere. De har blandt andet i løbet af denne uge stålsat meldt ud, at offentligt ansatte har fået for store lønstigninger de sidste 10 år, og at der derfor skal ”betales tilbage” ved OK18. Moderniseringsstyrelsen mener også, at man kan sætte statsansatte to en halv time op i arbejdstid om ugen uden kompensation ved at afskaffe betalt frokost, KL vil kun give lønstigninger til særlige grupper. Sundhedskartellet presser på for lønstigninger til medarbejderne i sundhedsvæsenet og at komme igennem med en særlig pulje til de kvindedominerede fag, som der også er solidarisk opbakning til i Forhandlingsfællesskabet.