Fredag aften indgik forhandlingsfællesskabet Sundhedskartellet sammen med KTO, AC og FOA en aftale med regionerne om OK13. Aftalen omfatter blandt andet lønstigninger på 1,97 procent og en videreførelse af reguleringsordningen. En smal aftale, der tydeligt viser, at vi har økonomisk krise i Danmark, lyder det fra Sundhedskartellet.
Sygeplejersker, fysioterapeuter, bioanalytikere og andre sundhedsprofessionelle har fået en smal aftale om blandt andet løn og pension ved forhandlingerne om OK13.
Sent fredag eftermiddag blev Sundhedskartellets forhandlere sammen med KTO, FOA og AC enige med regionerne om en ny to-årig aftale om blandt andet løn og pension og en videreførelse af reguleringsordningen.
Aftalen giver 1,97 procent i lønstigninger i perioden, en negativ udmøntning fra reguleringsordningen på 0,05 procent, og så er der yderligere afsat 0,25 procent, som overvejende går til pensionsforbedringer.
”Det er en meget smal aftale, som desværre ikke sikrer reallønnen. Det er rigtig ærgerligt, men vi har jo kunnet se, at de samme aftaler om løn er indgået på statens og kommunernes områder, så over hele linjen har den økonomiske krise sat tydelige fingeraftryk,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.
Grete Christensen er samtidig tilfreds med, at reguleringsordningen fastholdes, og at arbejdsgivernes meget vidtgående krav om ophævelse af TR-beskyttelse er blevet opgivet under forhandlingerne.
”Arbejdsgiverne har ved disse forhandlinger haft en række meget vidtgående krav, som vi heldigvis har kunnet fået fjernet ved forhandlingsbordet. Det er vi tilfredse med, samtidig med at vi holder fast i reguleringsordningen, sådan at vi sikrer, at vores medlemmers løn følger med, når der igen kommer opsving i den private sektor,” siger Grete Christensen.
Sundhedskartellets 11 organisationer repræsenterer ca. 100.000 sundhedsprofessionelle og er den største forhandlingspart hos regionerne.
I næste uge skal Sundhedskartellet forhandle for sidste gang med kommunerne, før en samlet aftale kan sendes til afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer af Sundhedskartellet.