Knap 600.000 ansatte i regioner og kommuner er klare til at gå ind i en ny fælles forhandlings-organisation omfattende en lang række personalegrupper – blandt andre sygeplejersker, pæda-goger, lærere, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, læger, rengøringsassi-stenter, håndværkere, kontorassistenter og DJØF’ere. Formelt sker det ved, at KTO og organisationerne i Sundhedskartellet samles i et nyt forhandlingsfællesskab.

Det nye forhandlingsfællesskab stiftes formelt i løbet af september måned, hvor forhandlings-fællesskabet også vil få et navn. Et tæt samarbejde mellem KTO og SHK er dog allerede trådt i funktion med henblik på forberedelse af OK15.

”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at samle hele lønmodtagersiden, og vi tager allerede i dag hul på forberedelsen af OK15 med afholdelsen af en konference med repræsentanter for alle organisationer med ansatte i kommuner og regioner. Med samlingen på lønmodtagersiden styrker vi vores forhandlingsposition over for KL og Danske Regioner, og vi har skabt en god platform for, at vi kan fremme de ansattes ønsker og bidrage til en fortsat udvikling af de kommunale og regionale arbejdspladser, med fokus på kvalitet og faglighed”, udtaler formand for KTO, Anders Bondo Christensen.

Der er enighed om, at et nyt forhandlingsfællesskab skal arbejde for en fleksibel og stærk ba-lance mellem de generelle forhandlinger, der føres af det nye forhandlingsfællesskab, og orga-nisationernes forhandlinger, så forhandlingerne føres med hensyntagen til de forskelle, der er mellem personalegruppernes arbejdsvilkår og ønsker. Et nyt forhandlingsfællesskab vil føre selvstændige forhandlinger med henholdsvis KL og Danske Regioner (RLTN).

”Med etableringen af et nyt, større forhandlingsfællesskab har vi styrket sammenhængskraften i fagbevægelsen. Vi kommer til at stå stærkere med større tyngde og med mere indflydelse ind i de centrale forhandlinger, både samlet set og for Sundhedskartellets organisationer, og jeg har store forventninger til, at vi fremover i højere grad kan tage afsæt i fælles, konstruktive forhandlingsudspil over for arbejdsgiverparterne, med det klare mål at skabe gode resultater for medlemmerne ”, siger Grete Christensen, formand for Sundheds-kartellet og DSR.

Det nye forhandlingsfællesskab, som er Danmarks største, vil komme til at repræsentere samtlige forhandlingsberettigede organisationer med ansatte i kommuner og regioner. De 53 forhandlingsberettigede organisationer har tilsammen knap 600.000 medlemmer på det kommunale og regionale område.

Yderligere information:
KTO’s formand Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293
Sundhedskartellets formand Grete Christensen, mobil 2943 8425