Forhandlingerne om nye overenskomster på alle tre offentlige arbejdsgiverområder, staten, kommuner og regionerne er brudt sammen.

 Selvom alle forhandlinger i forbindelse med OK18 er brudt sammen, er det ikke sikkert, at der kommer konflikt.

 ”Vi kommer desværre ikke videre ved forhandlingsbordet med arbejdsgiverne. Men det betyder ikke, at vi nu er i konflikt. Alle organisationer og arbejdsgivere er blevet indkaldt til Forligsinstitutionen i dag torsdag, og her vil forligsmand Mette Christensen forsøge at få et overblik og eventuelt mægle mellem parterne. Så jeg håber stadig, at vi kan lave en aftale,” siger Grete Christensen, der er formand for Sundhedskartellet og chefforhandler for alle regionalt ansatte i Forhandlingsfællesskabet. 

 Overenskomsterne udløber 1. april, og en konflikt kan tidligst træde i kraft på det tidspunkt. En eventuel strejke skal varsles fire uger i forvejen af de faglige organisationer, og på samme måde skal arbejdsgiverne varsle en eventuel lockout fire uger før. Der findes ikke en deadline for, hvornår man senest kan varsle konflikt, kun at den træder i kraft fire uger efter varslet er sendt og tidligst 1. april.

 ”Vi har besluttet at sende konfliktvarsel til arbejdsgiverne på mandag. Nu går vi sammen med tillidsrepræsentanterne i gang med at informere de berørte arbejdspladser, så de får en direkte information. Men det er stadig muligt, at vi finder en forhandlingsløsning. Jeg forventer, at bruge det meste af marts måned i Forligsinstitutionen og arbejde på at undgå konflikten,” siger Grete Christensen.

 Hun understreger, at en konflikt kun er sidste udvej, men at den samtidig er rykket et skridt nærmere efter sammenbruddet i forhandlingerne.

 ”Vi er blevet mødt med nogle meget hårde krav om både forringelser i vores vilkår og meget små lønstigninger. Jeg sidder med oplevelsen af, at arbejdsgiverne på forhånd har besluttet, at de offentligt ansatte skal trynes, og at de koordinerer meget tæt. Den opfattelse har alle organisationer for offentligt ansatte, og derfor er der også et historisk sammenhold på tværs af faggrupperne. Sammenbruddet i forhandlingerne gælder alle offentligt ansatte lige fra akademikeren, ergoterapeuten, pædagogen og sygeplejersken,” siger Grete Christensen.