De kommunale arbejdsgivere har muligheden for at kan hjælpe samfundets svageste ind på arbejdsmarkedet. Men de skal lave klare retningslinjer og samarbejde med de ansatte, lyder det i ny rapport.

Tusindvis af ledige kommer hvert år i fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud på en kommunal arbejdsplads. Det stiller store krav til kommunerne og deres medarbejdere, men ifølge en ny rapport fra SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd – er opskriften på et vellykket inklusionsforløb helt klar: Samarbejde og klare retningslinjer.

Det er blandt andet afgørende vigtigt, at rammerne for inklusionsforløbene er fastlagt af ledelse, MED- og samarbejdsudvalg samt tillidsrepræsentanter i fællesskab. Hvis inklusionen skal blive en succes for alle parter, er det nødvendigt, at der er åbenhed, dialog og opbakning hele vejen rundt, konkluderer SFI-forskerne.

I rapporten skriver de også, at ”dialogen mellem leder og tillidsrepræsentant er central, ligesom det giver værdi, når der samarbejdes med jobcentret og den lokale afdeling af den faglige organisation”.

Det er også vigtigt, at de faste medarbejdere har vished om, at ledige i arbejdsprøvning eller fleksjob ikke erstatter fast arbejdskraft. Det kræver, at den lokale ledelse og fællestillidsrepræsentanterne aftaler centrale retningslinjer for inklusionsforløbene, samt at lokale tillidsrepræsentanter tages med på råd.

Forskerne fra SFI har været på besøg på en række kommunale arbejdspladser, blandt andet plejecentre, børnehaver og entreprenørgårde. Her har de oplevet, at både ledere og medarbejdere generelt finder stor glæde og mening i at hjælpe de nye kolleger på vej.

Vellykkede forløb er også med til at give fastansatte et nyt perspektiv på deres egen faglighed og kunnen, konkluderer rapporten, der er bestilt af Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening.

Læs hele rapporten hér.

Læs Ugebrevet A4’s omtale af rapporten hér.

I forbindelse med rapporten afholdes to konferencer om rummelighed på arbejdsmarkedet. Dem kan du læse mere om hér.