Reguleringsordningens udmøntning er som forventet negativ og modregnes derfor i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2013

Ved dette års forhandlinger om OK13 blev det aftalt med regionerne og kommunerne, at reguleringsordningen skulle udmøntes sammen med de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014.

Da Sundhedskartellet indgik aftalerne, var skønnet, at udmøntningen fra reguleringsordningen ville blive negativ.

Dette skøn har overordnet holdt stik. For både kommunerne og regionerne er udmøntningen fra reguleringsordningen negativ og modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2013.

I regionerne bliver udmøntningen -0,46 procent. Det betyder, at den samlede lønstigning pr. 1. oktober 2013 er på ca. 0,15 procent.

I kommunerne bliver udmøntningen -0,48 procent. Det betyder, at den samlede lønstigning pr. 1. oktober 2013 er på ca. 0,12 procent.

Kort om reguleringsordningen
Reguleringsordningen har eksisteret i sin nuværende udformning siden slutningen af 1980´erne. Formålet med reguleringsordningen er at sikre en relativt ensartet lønudvikling mellem den offentlige sektor på den ene side og det private arbejdsmarked på den anden side.

Historisk har reguleringsordningen oftest trukket lønudviklingen i det offentlige i positiv retning, men i takt med den meget bratte opbremsning i verdensøkonomien og den økonomiske krise generelt, er lønudviklingen i det private de seneste år bremset voldsomt op, hvilket betyder, at reguleringsordningen udmønter negativt på det offentlige område.

Efter 1. oktober 2013 falder den næste lønregulering 1. januar 2014.

Læs mere om OK13 hér.