PUF (Parternes Uddannelses Fællesskab) afholder i efteråret fem temadage om MED, tillid og innovation

Tillid og innovation er øverst på den kommunale og regionale dagsorden, og MED er et naturligt forum for arbejde med udvikling af tillid og innovation.

PUF afholder i september 2013 fem vederlagsfri temadage for at understøtte MED’s samarbejde om udvikling af tillid og information. Målgruppen er MED-udvalgsmedlemmer på alle niveauer.

Det er op til de enkelte MED-udvalg og deres repræsentanter at få tilmeldt hele eller dele af de lokale MED-udvalg.

Sidste år afholdt PUF fem temadage, og de var en meget stor succes, idet de var tæt på overtegnede. Deltagelsen på dagene er som sagt gratis, og lønudgiften dækkes, hvis ikke andet aftales af den enkelte arbejdsplads.

Temadagene vil ligge på følgende dage: den 16., 17., 18., 20. og 26. september.