Nyheder

 

OK15 forlig på plads i kommunerne

Overenskomstfornyelsen på det kommunale område nåede mandag morgen et stort skridt videre mod en færdig aftale, da Forhandlingsfællesskabet og KL indgik forlig på det generelle område. Forliget, der er treårigt, sikrer de kommunalt ansatte generelle lønstigninger på...

OK15-forhandlinger i fuld gang i KL

Siden midnat mellem lørdag og søndag har Forhandlingsfællesskabet og KL forhandlet overenskomstfornyelse for det kommunale arbejdsmarked. Forhandlingerne finder sted i KL’s hus i København, hvor parterne stadig forhandler. Siden midnat har Forhandlingsfællesskabet og...

Forhandlinger med KL sat på pause

Forhandlingerne om en overenskomstfornyelse for ansatte i landets kommuner er blevet sat på pause indtil videre. Fredag var afsat til, at Forhandlingsfællesskabet skulle forhandle overenskomst med KL for 440.000 medlemmer ansat i landets kommuner. Men sent fredag...

Det offentlige må ikke blive et andenrangs arbejdsmarked

En del af de igangværende overenskomstforhandlinger foregår via Forhandlingsfællesskabet, hvor Dansk Sygeplejeråds og Sundhedskartellets formand, Grete Christensen, er forhandlingsleder på det regionale område. I dette interview svarer hun og regionernes...

Forhandlingsmøde aflyst i god forståelse

Dagens overenskomstforhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er blevet aflyst i god forståelse mellem parterne. Årsagen er, at der er brug for mere tid til en yderligere teknisk afklaring på en række områder. Efter planen skulle...

Forhandlinger med KL om MED og seniordage

I dag mødtes Forhandlingsfællesskabet med KL til endnu en runde forhandlinger i forbindelse med overenskomstfornyelsen OK15. På dagsordnen for dagens forhandlinger var MED-systemet og seniordage. Der var dækket op til endnu en forhandlingsrunde i KL, da...

Forhandling om arbejdstid i kommunerne

KL har rejst krav om mere forenklede og ensartede arbejdstidsregler ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Det har Sundhedskartellet sympati for og kræver samtidig større forudsigelighed i tilrettelæggelsen af arbejdet. I dag holdt repræsentanter fra...

Det forhandler vi om ved OK15

  Der er mange bolde i luften under forhandlingerne om den kommende overenskomstfornyelse OK15 på det regionale område og i kommunerne. Sundhedskartellet har udarbejdet en oversigt over nogle af de krav, der forhandles om. Forhandlingerne om overenskomstfornyelsen...

Forhandlinger startet på det regionale område

Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegation på det regionale område mødtes i dag med Danske Regioner til de første forhandlinger om overenskomstfornyelse. Fredag eftermiddag den 9. januar indledte Forhandlingsfællesskabet overenskomstforhandlingerne med Danske...

OK15-forhandlinger startet på det kommunale område

Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegation på det kommunale område mødtes i dag med KL til de første forhandlinger om overenskomstfornyelse på det kommunale område. Onsdag eftermiddag indledte Forhandlingsfællesskabet overenskomstforhandlingerne med KL under...

OK15 – Arbejdsgivere: Mere fleksibilitet

Sundhedskartellet udvekslede i dag krav til de kommende overenskomstforhandlinger med Danske Regioner og KL.  Torsdag eftermiddag mødtes Sundhedskartellets forhandlingsudvalg med Danske Regioner og KL for at præsentere og uddybe kravene til de kommende...

OK15: Realløn skal sikres

Som noget nyt forhandler langt hovedparten af landets offentligt ansatte skulder ved skulder ved den kommende overenskomstfornyelse, OK15. Det sker i regi af Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer flere end 570.000 ansatte i regioner og kommuner og forhandler de...

Løn og pension i fokus ved OK15

Sygeplejerskers, jordemødres og fysioterapeuters samt andre sundhedsprofessionelles løn skal afspejle den store værdi, de har for samfundet, mener Sundhedskartellet, som netop har offentliggjort kravene til de kommende overenskomstforhandlinger på vegne af 82.000...

Sundhedskartellet har udtaget generelle krav til OK15

På vegne af ca. 100.000 sundhedsprofessionelle har Sundhedskartellet fremsendt forslag til generelle krav til OK15 til Forhandlingsfællesskabet. Fokus er på løn, faglighed, ligestilling og medindflydelse. Af: Sigurd Nissen-Petersen De 11 medlemsorganisationer i...

Abonnér på nyheder

Indtast mailadresse og navn og få en mail, når der kommer en nyhed
  • Events

Nulstil